Boćanje

3-Februar-2014

Najstariji sport koji se javlja u Tivtu je boćanje, a i danas je najmasovniji i najkvalitetniji sport. Boćanje u Tivtu se odvija na dva načina, postoje takozvana „nova i stara“ pravila. Takmičenje na zvaničnim prvenstvima bazirano je na novim pravilima. Budite i vi dio tradicije i učestvujte u Boćarskoj olimpijadi.

Najstariji sport koji se javlja u Tivtu je boćanje, a i danas je najmasovniji i najkvalitetniji sport. Javlja se 1903.godine, a prvi zog se nalazio kod današnjeg hotela „Mimoza“. Jedinstveno i najmasovnije takmičenje je upravo boćarska olimpijada.

Boćanje je bilo, tvrde pojedini izvori jedna od najomiljenijih zabavnih igara u starom Egiptu 2500.g pne, a po drugima sve je krenulo od Sparte i Timokreatesa pet stotina godina prije Hrista. Rimljani kojima su igru donijeli etrurci, modifikovali su igru dodajući joj metu kojoj se moralo približiti što bliže i tu su varijantu legionari prenijeli u Provansu. Kamene lopte zamijenjuju se drvenim, ali sa ekserima da bi im se povećala težina, a u srednjem vijeku igra se proširila Evropom.

Blizu, bliže, najbliže…
Boćanje u Tivtu se odvija na dva načina, postoje takozvana „nova i stara“ pravila. Takmičenje na zvaničnim prvenstvima bazirano je na novim pravilima.

Teren za boćanje, nazvan zog, dužine je 27,5 m i širine od 2.5-4.00m. Na početku i kraju zoga nalaze se dva pravougonika koja predstavljaju glavno mjesto odvijanja igre. Njihove dužine su jednake i dužine su 5m dok širina zavisi od širine terena. Takođe, potrebno je navesti da u sklopu novih pravila postoje više različitih disciplina. Imamo klasične discipline, kao što je igra pojedinačno (jedan protiv jednog), parovi ( dvoje protiv dvoje), trojke ( troje protiv troje), krug, kao i gađačke discipline koje su modernijeg izdanja i znatno su atraktivnije zbog kratkog, a dinamičnog načina igranja.

Stara pravila se koriste samo prilikom sezone kada se odvija takmičenje na opštinskom nivou. To je zabavno, seosko, takmičenje koje predstavlja najstariji i najbrojnije sportsko okupljanje u Tivtu.
Tivat je prijestonica boćarskog takmičenja, koje u svakoj generaciji ima predstavnika u crnogorskoj reprezentaciji. Ovaj sport je obilježje ovog grada, koje je kako u prošlosti tako i danas donosilo prestižne nagrade.

Boćarski klubovi Tivta zaslužni su za organizovanje Tradicionalne Bućarske Olimpijade.

Prva olimpijada održana je 1952. godine na Đurđevom brdu.

Na prostoru opštine Tivat praktično u svim selima se nalaze zogovi na kojima se mogu igrati buće. Osim domaćih ekipa na Olimpijadi mogu učestvovati i svi turisti koji su zaintresovani, mogu oformiti svoju ekipu i uživati u čarima najstarijeg sporta u gradu, zatim predivnom prirodnom ambijentu, zvucima bokeljske muzike uz gastronosku ponudu nacionalne kuhinje.

Boćarski klubovi:

-BK “Kalimanjac”
-BK “Brđanin”
-BK “Palma” Donja lastva
-BK “Mladost”
-BK “Češljar”
-BK “Budućnost”
-BK “Vrmac”
-BK “Napredak”