Tourism Organisation of Tivat

Posts by : miko

Autor / 1298 Posts
,

DOMACI STRANI UKUPNO Index 15/14 HOTELI  39 30 69 KAMPOVI PRIV.SMJEŠTAJ  2  449  451 ODMARALIŠTA UKUPNO:  41  479  520

Read More
,

Duž tivatske rivijere nižu se male atraktivne lučice, uvale i plaže koje zahvataju površinu od 31200 m2. Neke od plaža su: Pržno, Kalardovo, Gradska …

Read More
,

,

DOMACI STRANI UKUPNO Index 15/14 HOTELI  29 626 655 KAMPOVI  53  53 PRIV.SMJEŠTAJ  2460  2460 ODMARALIŠTA  106  106 UKUPNO:  29  3245 3274 139  

Read More
,

Dana 31.07.2015., usvojen je , a 29.08. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi, gdje se po prvi put …

Read More
,

,

,

,

,