KONKURS „Inovacije za oporavak turizma“

15-Septembar-2021

Povodom Svjetskog dana turizma Nacionalna turistička organizacija Crne Gore organizuje konkurs za najbolju inovativnu inicijativu za oporavak crnogorskog turizma.

Pandemija COVID-19 imala je ogroman društveni i ekonomski uticaj. Ideja organizacije konkursa je identifikacija najboljih inicijativa vezanih za turizam koje su pomogle da se nastavi sa radom i prevaziđe kriza za vrijeme pandemije kako bi osigurali da niko nije zapostavljen dok se svijet ponovo otvara i gleda u budućnost.

Cilj konkursa je da se osnaži i poboljša konkurentnost i stvore inovativne inicijative iz oblasti turističkog i održivog razvoja bilo da je u pitanju lokalni ili nacionalni nivo.  Inicijativa treba da doprinese održivom razvoju, razvoju proizvoda i njegovoj promociji, a u isto vrijeme donese benefite zajednici.

Jedan aplikant može dostaviti samo jednu Prijavu u kojoj će sa najviše 2000 karaktera predstaviti svoju inicijativu. U obzir dolaze inicjative realizovane od početka pandemije do danas. Aplikacije sa neodgovarajućom temom, neće biti uzimane u obzir za nagrađivanje.

USLOVI

Pravo učešća imaju svi pojedinci, predstavnici privatnog i javnog sektora, nevladine organizacije sa teritorije Crne Gore koji popune Prijavu koja je sastavni dio ovog konkursa.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu, Učesnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa.

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica.

OPIS

Za najbolje tri inicijative, po ocjeni žirija biće dodijeljene novčane nagrade. Pristigle Prijave rangiraće komisija koju će činiti predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Dobitnici će pisanim putem biti obaviješteni o rezultatu Konkursa i tačnom terminu uručivanja nagrada najkasnije do 24.septembra.  Nagrađene inicijative biće objavljene na društvenim mrežama NTO CG.

Kriterijumi za selekciju aplikacija:

– Originalnost, inovativnost, kreativnost

– Održivost

– Uticaj na razvoj turističkog proizvoda , promociju destinacije i zajednicu.

NAGRADA

Autore nagrađenih inicijativa Nacionalna turistička organizacija Crne Gore nagrađuje fondom u iznosu od 3000, 00 € i to:

I nagrada 1500,00 €, II nagrada 1000,00 €, III 500,00 €.

Inicijative će biti dodatno promovisane kroz aktivnosti NTO CG.

Odluka o izboru najboljih inicijativa, donijeće se na osnovu izvještaja komisije najkasnije u roku od 4 dana od dana zatvaranja konkursa.

VRIJEME, MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave se mogu predati radnim danima od 07.00h do 15.00h, i to:

• neposrednom predajom u kancelarijama Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na adresi ul. Slobode  br. 2 Podgorica, sa naznakom „Prijava na Konkurs: Inovacije za oporavak turizma“

• preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Slobode br. 2 Podgorica sa naznakom „Prijava na Konkurs: Inovacije za oporavak turizma“

Prijava koja se nalazi u sastavu ovog poziva, mora biti pravilno ispunjena.

ROK ZA PRIJAVU:

22. septembar 2021.

Za više informacija : +382 77 100 001;

E-mail adresa: info@montenegro.travel

TRAJANJE KONKURSA

Konkurs je otvoren  8 dana od dana objavljivanja na internet stranici www.montenegro.travel

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja Konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na  mail: info@montenegro.travel.

PRIJAVA ZA KONKURS

post image