Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 14.12.2018

14-Decembar-2018
DOMAĆI STRANI UKUPNO Index 18/17
HOTELI 67 72 139
KAMPOVI
PRIV.SMJEŠTAJ 3 631 634
ODMARALIŠTA 0
UKUPNO: 70 703 773 107