Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 25.08.2017.

25-August-2017
DOMACI STRANI UKUPNO Index 15/14
HOTELI 30 798 828
KAMPOVI 27 27
PRIV.SMJEŠTAJ 9 4393 4402
ODMARALIŠTA 123 123
UKUPNO: 3* 5341 5380 102
post image