Brojno stanje u registrovanim objektima na dan 13.09.2019

13-Septembar-2019
DOMAĆI STRANI UKUPNO Index 19/18
HOTELI 26 870 896
KAMPOVI
PRIV.SMJEŠTAJ 6 3542 3542
ODMARALIŠTA 54 54
UKUPNO: 32 4466 4498 132
post image