Nacionalni ansambl pjesama i igara Makedonije ,, TANEC,, u Tivtu

24-Juni-2016

,, Na osnovu Protokola o saradnji između TO Tivat i Sektora za razvoj opštine Karpoš, Makedonija, počastvovani smo što možemo u gradu Tivtu ugostiti Nacionalni ansambl pjesama i igara Makedonije ,, TANEC,, i na taj način unaprijediti našu kulturnu saradnju.
Ansambl Tanec predstavlja simbol makedonskog folklora, tradicije i kulture više od šest decenijai sa svojim unikatnim nošnjama predstavlja pokretni muzej materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Ansambl Tanec će nastupiti na Ljetnjoj pozornici u Tivtu dana 28.06. u 21.30, a za smještaj njegovih članova pobrinula se Turistička organizacija Tivat.”

post image