Saopštenje sa sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Turističke organizacije Tivat

2-Decembar-2016

Juče je u Sali Glavnog administratora Opštine Tivat održana sedma sjednica Izvršnog odbora Turističke organizacije Tivat sa početkom u 10:00 h. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

 

  1. Predlog Plana rada Turističke organizacije zajedno sa finansijskim planom za 2017.godinu
  2. Razno

Direktorica Turističke organizacije Tivat Gabrijela Glavočić je upoznala članove IO sa Planom rada i Finansijskim planom za 2017 godinu. Predsjednik IO Frano Bošković je stavio Plan i program rada kao i Finansijski plan na glasanje i jednoglasno su usvojeni uz male izmjene koje se odnose na povećanje sredstava za Gradsku česmu koja će se sada u Finansijskom planu zvati Gradska česma- poklon gradu, kao i da se odvoje neka simbolična sredstva za Planinarske klubove koji uvijek vrijedno i ažurno održavaju staze i doprinose razvoju izletničkog turizma. Sjednica je završena u 11:00 h nakon čega je održana i Sjednica Skupštine Turističke organizacije Tivat. Na sjednici Skupštine TO Tivat predložen je sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine TO Tivat
  2. Donošenje Plana rada i Finansijskog plana TO Tivat
  3. Razno

Predsjednica Skupštine TO Tivat Snežana Matijević otvorila je sjednicu i upoznala članove Skupštine sa Planom i programom rada TO Tivat, kao i Finansijskim planom za 2017 godinu, koji je zatim jednoglasno usvojen od svih članova Skupštine. Direktorica TO Tivat Gabrijela Glavočić je istakla da su u Finansijskom planu i programu odvojena sredstva koja smo po Zakonu dužni uložiti na Arheološka istraživanja i Kulturnu baštinu grada, te smo u konsultaciji sa Sekretarijatom za kulturu Opštine Tivat napravili Plan daljih ulaganja. Sjednica Skupštine koja se u ovom sastavu održala po drugi put, završila je u 11:40 h.

post image