„Da bismo imali drvo – posadi sadnicu prvo“

21-Mart-2019

Opština Tivat objavljuje javni poziv za institucije, mjesne zajednice, skupštine stanara da dostave zahtjev za uređenje zelenih površina i pridruže se akciji ”Da bismo imali drvo – posadi sadnicu prvo” Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i Sekretarijata za mlade, sport i socijalnu zaštitu.Uz zahtjev je potrebno dostaviti tačnu lokaciju zelene površine i fotografiju trenutnog stanja. Javni poziv počinje 21. marta sa Danom šuma i traje do 2. aprila a zahtjevi se dostavljaju na adresu Opštine Tivat Trg magnolije 1 ili putem i-mejl adrese mladisport@opstinativat.com, stoji u javnom pozivu.

Na osnovu kontinuirane i uspješne saradnje Opštine Tivat i Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka Gora-Podgorica ukazala se mogućnost nastavka saradnje kroz nabavku sadnica. Naime klijenti/kinje ove ustanove imaju radno-okupacionu terapiju za uzgoj ukrasnog bilja koje plasiraju na tržište

Print

post image