TO Tivat potpisala ugovor sa podnosiocem zahtjeva u okviru Javnog poziva za projekte valorizacije kulturne baštine

18-August-2023

Turistička organizacija Tivat je potpisala ugovor sa aplikantom za projekte valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Tivat. Pravo na podnošenje zahtjeva tokom ove godine imale su javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara koju je osnovala država ili opština za obavljanje konzervatorske, muzejske bibliotečke, arhivske ili kinotečke djelatnosti, nevladine organizacije i druge asocijacije i udruženja, kao i pravna i fizička lica shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara. Komisija u sastavu Maja Marović-predsjednica Komisije, i članica Patricia Pobrić, je od pristigla dva projekata, sredstva opredijelila za jedan projekat.

NVO „KZD Napredak Gornja Lastva“, sa projektom ,,Lastovski suhozidi/obnova suhozidnih međa u Gornju Lastvu“ u iznosu od 11.330,50. Projektom je predviđena obnova suhozidnih konstrukcija, odnosno međa u centru sela, duž glavne seoske ulice, uključujući preziđivanje urušenoga počula (bunara). Projektom je takođe predviđen angažman dva majstora i četiri pomoćnika koji će, u sklopu istoga projekta, biti obučeni za zidanje suhozida, čime će se doprinijeti očuvanju vještine zidanja suhozidnih konstrukcija, inače sklonih urušavanju zbog nedostatka majstora i malog broja stanovnika u selu. Predviđena je dobra medijska pokrivenost i vidljivost projekta, što je važno.

Očuvanje suhozidnih konstrukcija podrška je očuvanju sela i njegovog mediteranskog karaktera, a projekat će voditi stručno lice, arhitekt, s odgovarajućim licencama i iskustvom.

„Turistička organizacija Tivat je u saradnji sa Komisijom poziv pripremila temeljno i zadovoljstvo nam je da možemo opredijeliti sredstva za kulturnu valorizaciju najvećih vrijednosti u našem gradu. TO Tivat jedna od rijetkih koji sprovode ovu vrstu Javnog poziva u skladu sa Zakonom o boravišnoj taksi. U prvom Javnom pozivu usvojen je jedan projekat, nakon čega je za preostala sredstva raspisan novi poziv, gdje očekujemo nove ideje i projekte“, istakla je direktorica TO Tivat Nina Lakičević.

Rok za realizaciju projekata je početak maja 2024.g.

post image