Podrška za registrovane izdavaoce smještaja Opština Tivat snosi troškove dobijanja EU Ekolabel sertifikata

10-Septembar-2020

Imajući u vidu negativne posljedice koje globalna epidemija koronavirusa ima po turizam, u prvom redu izdavaoce privatnog smještaja, Opština Tiva – u saradnji sa UNDP-jem pokreće inicijativu pružanja podrške upravo ovom segmentu turizma. Sekretarijat za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat i Turistička organizacija Tivat snosiće troškove sertifikacije registrovanih individualnih izdavaoca smještaja, za dobijanje Ekološkog znaka Evropske Unije – EU Ekolabel certifikata.

EU Ekološki znak predstavlja vodeću ekološku oznaku u Evropi, koja je upostavljena 1992. godine uredbom Evropske komisije, sa ciljem omogućavanja korisnicima usluga da prepoznaju proizvod i uslugu koji su manje štetni po životnu sredinu. Sa druge strane EU Eko znak je potvrda preduzetnicima, odnosno izdavaocima smještaja, da njihovi proizvodi i usluge zadovoljavaju visoke standarde zaštite životne sredine. U konačnom cilj je smanjenje negativnog uticaj potrošnje i proizvodnje na životnu sredinu, zdravlje, klimu… Sertifikovani turistički objekti sa ovim pečatom kvaliteta, imaju prednost nad konkurencijom i mogu privući goste bolje platežne moći iz država Evropske unije i šire.

“Ovom kampanjom, koja je u skladu sa aktivnostima definisanim Strategijom razvoja turizma opštine Tivat za period 2019 – 2023, želimo podići nivo kvaliteta smještajnih jedinica u Tivtu, te privući ekološki osvješćenu i visokoplatežnu klijentelu.” – naglasio je Petar Vujović, sekretar za turizam i preduzetništvo u Opštini Tivat. “Pokrićemo troškove revizorskog pregleda, takse za registraciju i dvogodišnje naknade za korišćenje znaka, što predstavlja vrijednost od 590€ po objektu.”

Opština Tivat poziva vlasnike registrovanih smještajnih objekata, kapaciteta do 20 ležaja, da se jave na email adresu: preduzetnistvo@opstinativat.me najkasnije do srijede 23. septembra 2020. Potrebno je dostaviti: validnu kopiju rješenja za pružanje usluga smještaja kao i rješenja o kategorizaciji/rekategorizaciji. Prvih 10 izdavaoca koji se jave i dostave dokumentaciju dobiće finansijsku i ostalu podršku za uvođenje EU Eko znaka.

*EU Eko znak je prepoznatljiv evropski ekološki znak, za hotele, male smještajne kapacitete i kampove, kod kojih dominiraju online rezervacije. Sertifikat se izdaje za period od 5 godina, nakon čega se vrši ponovna provjera usklađenosti sa datim kriterijumima. Sertifikovani objekti moraju zadovoljiti kriterijume koji se tiču primjene koncepta zaštite životne sredine, uštede energije i vode, redukcije nastanka otpada, promocije ponude turizma u prirodi i održivog transporta.

post image