fbpx

O nama

O NAMA

Turistička organizacija Tivat je formirana 2004. godine, nakon donošenja Zakona o turističkim organizacijama. Zasniva se na ostvarivanju javnog interesa u oblasti turizma.

Prema Statutu iz 2019. godine Turistička organizacija Opštine Tivat ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Osnivač organizacije je Skupština Opštine Tivat.

Turistička organizacija pored Stručne službe ima osnovan Turističko – informativni biro koji obavlja djelatnosti kao što su:

  • pružanje informacija u vezi sa smještajem, boravkom turista i sadržajem njihovog boravka

  • registracija i praćenje turističkog prometa

  • rad na prihvatu i prijavi gostiju

  • prijem studijskih grupa, inostranih i domaćih novinara i dr.

Pored Turističke organizacije Tivat koja se nalazi u ulici Palih boraca 19, u centru grada i turističko – informativnog biroa u marini Porto Montenegro, koji rade tokom cijele godine, u toku ljetnjih mjeseci otvorena su još tri biroa:

  • Turističko – informativni biro Donja Lastva

  • Turističko – informativni biro Radovići

  • Turističko – informativni biro Krašići

Ovi biroi počinju sa radom u junu mjesecu i otvoreni su za turiste svim danima od 07:00h do 20:00h, do kraja septembra, za prijavu boravka kao i za sve neophodne informacije turistima tokom svog boravka u Tivtu.

 

Centar

Ponedjeljak – Petak: 07:00h – 15:00h
Subota: 08:00h – 14:00h
Nedjelja: neradna

Administracija
Ponedjeljak – Petak: 07h – 15h

Porto Montenegro

Ponedjeljak – Subota: 07:00h – 20:00 h
Nedjelja: Neradna
tib.portomontenegro@tivat.travel
tel: 067 311 266

Donja Lastva

Zatvoreno

 

Radovići

Zatvoreno

Krašići

Ponedjeljak- Petak: 08:00h-15:00h
Subota: 08:00h-13:00h
Nedjelja: neradna

Gradiošnica:

Zatvoreno

Kontakti

Adresa: Turistička organizacija Tivat
Palih boraca 19, 85320 Tivat, Crna Gora
Administracija – Tel: +382 (32) 660 165
Informatvni centralni biro – Tel: +382 (32) 671 324
Direktor: – Tel: + 382(32)671 323; Fax:+382 (32) 671 323
E-mail: info@tivat.travel
www.tivat.travel

Izdvajamo

Partneri