Prijava boravka turista

18-Januar-2021

Dobro došli u Tivat!

Tokom boravka u Crnoj Gori u obavezi ste da izvršite prijavu boravka u roku od 24 časa.

Boravišna taksa po osobi iznosi 1,00 euro po danu, djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu taksu, a lica od 12 do 18 godina starosti plaćaju iznos boravišne takse umanjen za 50%, tj. 0,50 eura.

Ukoliko posjedujete nekretninu, takođe ste u obavezi prijaviti boravak uz posjedovanje lista nepokretnosti čime dokazujete vlasništvo i u tom slučaju ste oslobođeni plaćanja boravišne takse, kao i najuži članovi porodice (otac, majka, sin,ćerka, brat, sestra).

Ukoliko u Crnoj Gori boravite u više opština dužni ste prijaviti boravak u svakoj opštini u kojoj ostajete duže u roku od 12 sati.

Kontakti

Adresa: Turistička organizacija Tivat
Palih boraca 19, 85320 Tivat, Crna Gora
Administracija – Tel: +382 (32) 660 165
Informatvni centralni biro – Tel: +382 (32) 671 324
Direktor: – Tel: + 382(32)671 323; Fax:+382 (32) 671 323
E-mail: tivatravel@gmail.com
www.tivat.travel