Brojno stanje gostiju u registrovanim objekima na dan 12.07.2019

12-Juli-2019
DOMAĆI STRANI UKUPNO Index 19/18
HOTELI 61 823 884
KAMPOVI 82 82
PRIV.SMJEŠTAJ 7 6143 6150
ODMARALIŠTA 95 95
UKUPNO: 68 7143 7211 116