Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 22.03.2019

22-Mart-2019
DOMAĆI STRANI UKUPNO Index 19/18
HOTELI 4 259 263
KAMPOVI
PRIV.SMJEŠTAJ 756 756
ODMARALIŠTA 0
UKUPNO: 4 1015 1019 136