Izvještaj sa Izvršnog odbora To Tivat

26-Oktobar-2016

Juče je u prostorijama Stručne službe Turističke organizacije Tivat održana sjednica Izvršnog odbora sa početkom u 10:00h.
Na početku sjednice usvojen je dnevni red koji je obuhvatio tekuća pitanja i aktivnosti u radu Turističke organizacije Tivat.
Na sjednici se govorilo o narednim koracima u pripremanju Dočeka Nove 2017 godine. Tema sastanka takođe su bili i sajmovi u organizaciji NTO Cg koji su predviđeni za januar 2017. godine, te će shodno zaključcima Izvršnog odbora, TO Tivat da odluči na koja će se tržišta u pomenutom periodu predstaviti.
Na inicijativu NTO, a odlukom IO TO Tivat , Turistička organizacija će se priključiti kampanji promocije dočeka Nove godine u regionu zajedno sa ostalim LTO koji organizuju doček. Planirani gradovi su Dubrovnik, Trebinje, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Kragujevac, Beograd i Tirana, a To Tivat će shodno svojim mogućnostima pokriti određena tržišta.

post image