JU Muzička škola Tivat – obezbjeđivanje instrumenata

27-Januar-2020

Turistička organizacija Tivat je na sopstvenu inicijativu kontaktirala JU „Muzička škola“ Tivat za dostavljanje zahtjeva u dijelu najneophodnijih instrumenata za dalji rad, te isti procesuirala NVO „PAM“ u dijelu njihovog najbržeg obezbjeđivanja i realizacije.
Na osnovu navedenog, javnoj ustanovi „Muzička škola“ Tivat će se u narednom periodu obezbijediti tri tražena instrumenta iz zahtjeva: truba, flauta i klarinet.
Ovakav, koristan gest je rezultat produktivne i intenzivne saradnje TO Tivat sa NVO PAM CG, sa ciljem da se kroz sredstva koja se obezbjeđuju za autorska prava izvođača koja su u prethodnom periodu nastupala na teritoriji opštine Tivat, ista vrate kroz realizaciju opštih javnih i humanih akcija, te opredijeli značajan i direktni doprinos obrazovanju i razvoju umjetnosti u Tivtu, generalno.
Organizacija PAM CG je navela da je ovo samo početak istih i sličnih aktivnosti koje proizilaze iz saradnje sa TO Tivat.

post image