Obavještenje za prijavu boravka

22-Juni-2018

Dragi gosti,

Turistička organizacija Tivat Vas obavještava da ste prilikom ulaska u Crnu Goru,tokom boravka u Tivtu, kao i u svim drugim opštinama , u obavezi izvršiti prijavu i odjavu vašeg boravka u roku od 24 časa od dolaska.Procedura samog prijavljivanja je potpuno jednostavna.Potrebno je doći u neki od biroa Turističke organizacije Tivat ili policiju i sa sobom ponijeti dokument sa kojim ste prešli granicu (lična karta ili pasoš).

Turistički biroi posluju na pet lokacija u gradu: Centar grada,Donja Lastva,Autobuska stanica,Krašići i Radovići.

Napominjemo da, ukoliko pored Tivta želite boraviti i u nekom drugom gradu u Crnoj Gori duže od 24 časa dužni ste prijaviti boravak i u toj opštini.

Sve potrebne informacije možete dobiti lično u turističkim biroima ,kao i na tel: 032/671-324

Dobrodošli i želimo Vam lijep odmor!

post image