”Povezivanje zaštite prirode i regionalnog razvoja“

17-Februar-2014

Turistička organizacija Tivta prisustvovala uvodnom sastanku na projektu „Doživljavanje prirode na istorijskim Tivatskim solilima na crnogorskoj obali-Povezivanje zaštite prirode i regionalnog razvoja“

Sastanak se održao u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat sa početkom u 10:00h. Nkon uvodne riječi predstavnika Opštine Tivat, Tatjane Jelić, i pozdravne riječi pomoćnika direktora JP „Morsko dobro“ Dragoljuba Markovića uslijedila je prezentacija g-dina Pavela Becka EURONATUR .

O aktivnostima na projektu govorilo je Igor Stojović iz NVO CZIP-a, a nakon toga su svi prisutni imali mogućnosti da daju svvoje sugestije kako bi se bolje organizovale sve aktivnosti na projektu. Dosta se govorilo o info punktu koji bi se u naredna tri mjeseca, ako sve bude išlo po planu trebao otvoriti na ulazu u rezervat Solila i gjde bi se zaposlilo jedno lice koje će za početak voditi računa o održavanju i pružanju inforamcija o ovom području.

Projektom su, osim otvaranja info punkta, predvidjene i ostale aktivnosti, izrada adekvatnih mapa i propagandnog materijala kao i drugih oblika prromocije vezano za ovo područje.
Nakon diskusije na temu Tivatskih solila uslijedilo je potpisivanje Memoranduma o razumjevanju izmedju Sekretara sekratarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Tivat Tatjane Jelić, Generalnog direktora JP „Morsko dobro“ Dragoljuba Marovića, g-dina Pavela Becka Euronatur i predstavnika CZIP Nebojše Banićević.