Prezentacija Boke na destinacijski udaljenim tržištima

23-Februar-2019

Turističke organizacije opština Tivat, Kotor i Herceg Novi prezentacijom Boke Kotorske kao jedinstvene destinicije, na beogardskom sajmu turizma skrenuli pažnju posjetilaca. Na štandu je predstvljen hotelski i privatni smještaj, zabavne i gastro manifestacije koje se odvijaju u tri bokeška grada tokom ljeta.

Kako je sajam u Beogradu veoam bitan s obzirom na broj gostiju iz Srbije koji ljetuju u Boki Kotorskoj u tri lokalne turistiočke organizacije su priprmeli raznovrstan sadržaj sa kojim se predstavljaju u Beogradu s ciljem da na taj način skrenu veću pažnju posjetilaca sajma, što su, ako je suditi na osnovu provog dana i uspjeli.

Predstavljanje Boke Kotorske kao posebne destinacije na sajmu je pozitivan iskorak, kazao je generalni sekretar turizma, Damir Davidović naglasivši da to pokazuje jednu kvalitetnu saradnju.
„Veoma je važno što imamo sistemsko rješenje i povezivanje ideja. Bitan je zajednički rad kadrova i svih koji su posvećeni razvoju turizma, unapređenju i upravlajnju svoje destinacije. To može da donese samo pozitivan rezultat“, kazao je generalni sekretar turizma, Damir Davidović.

Cilj nije bio da se priča bazira samo na regionalnoj kampanji. Namjera je da se na ovaj način Boka prezentuje na destiancijski daljim tržištima, kazala je direktorka TO Gabrijela Glavočić istakavši da Boka nudi jedinstevnu ponudu i sigurno je da objedinjenim sadržajima možemo da obezbjedimo bolju vidljivost kad je turistička ponuda u pitanju.

S obzirom da zajednički mogu mnogo toga da pokažu, priča Boka je hvale vrijedna i to je nešto o čemu se pokušavalo i govorilo i ranijih godina. Tako da je to pravi potez jer Boka može mnogo toga da ponudi, kaže sekreatr Sekretarijata za turizam i preduzetništvo u Opštini, Petar Vujović.
„Zajendičkom akcijom sve tri opštine možemo privući mnogo veći broj gostiju. Prema trendovima u turizmu turisti se ne zadovoljavaju više boravkom samo na jednoj destinaciji, oni traže aktivni vid odmora. I upravo vezivanjem lokalnih orgniazacija i opština možemo tom turisti pružiti maksimalan ugođaj i opravdati njegova očekivanja tokom boravka, ne samo u Tivtu, nego i u cijeloj Boki,

Iz TOT- najavljuju vrlo uzbudljivo ljeto u smislu dešvanja pa ih tokom boravka u Beogradu očekuju dogovoreni sastanci za nastavak marketinške kampanje, ne samo u Srbiji nego i u kompletnom regionu.

Turističke radnike Boke očekuje i prezentacija na sajmu u Berlinu narednog mjeseca, veoma bitnom tržištu s obzirom da je prošle, u odnosu na 2017. godinu iz Njemačke zabilježen rast turista za čak 86% u dolascima, odnosno 56% u noćenjima, kada je Tivat u pitanju.