Prezentacija ponude Tivta na poljskom tržištu

23-Novembar-2019

Turistička organizacija opštine Tivat predstavlila je svoju ponudu destinacije na sajmu turizma „TT Warsaw 2019”, koji se održavao od 21. do 23. novembra u Varšavi, inače jednom od najvažnijih međunarodnih događaja u sektoru turizma u Poljskoj.
Imajuću u vidu sve veći trend rasta u posjetima ovih turista koji našu zemlju posjećuju i tokom zimske sezone, a ne samo ljetnje, Crna Gora se kao destinacija, zajedno sa opštinom Tivat i drugim LTO i turističkom privredom posjetiocima crnogorskog paviljona predstavlila sa bogatom objedinjenom ponudom, naročito u dijelu aktivnih stilova provođenja odmora.

Govoreći o poljskom tržištu, opština Tivat bilježi porast od 13% u posjetama i 42% u noćenjima u svim vidovima smještaja u odnosu na prethodnu godinu, sa prosjekom zadržavanja od 4 dana. Iako ovo tržište po statistikama opštine Tivat je najviše prisutno u privatnom smještaju, zauzimajući značajno deveto mjesto između ostalih prisutnih zemalja, tržište Poljske spada u red prioritetnih emitivnih tržišta kada je riječ o statistikama zemlje generalno. Kontinuirani rast turističkog prometa u prethodnom periodu zaključno sa septembrom, bilježi evidentan rast broja poljskih turista za 11%, odnosno 14% u ostvarenim noćenjima, upoređujući rezultate sa prošlogodišnjim periodom.

Dobroj posjeti sa ovog tržišta u značajnoj mjeri doprinosi sve bolja aviopovezanost. Od naredne sezone naša zemlja će imati i još bolju konekciju realizovanu direktnim avio linijama sa pet poljskih gradova, zahvaljujući cjelogodišnjoj liniji LOT Polish Airlines-a i sezonskim linijama niskotarifnih aviokompanija poput WizzAir-a i Ryaniar-a iz poljskih gradova. Pored Varšave, Vroclava i Katovica, od marta mjeseca možemo očekivati i uvođenje dviju novih linija Ryanair-a iz Podgorice ka Krakovu i Poznanju.

Nastup na sajmu u Varšavi obilježili su brojni organizovani sastanci sa poljskom turističkom privredom u dijelu digitalnih modela oglašavanja, kao i predstavnicima brojnih eminentnih turoperatora. Bila je evidentna i velika propraćenosti od strane poljskih medija, među kojima se izdvajaju All Inclusive, Was za Turystyka, Newsa, Lifestyle, Fly4free i mnogi drugi, koji su na adekvatan način najavili nastup Crne Gore na gore pomenutom sajmu.

Crnogorski štand je posjetio i ambasador Crne Gore u Poljskoj Budimir Šegrt sa saradnicima, a drugog dana sajma je bilo organizovano i „Crnogorsko veče“ za predstavnike poljskih turoperatora i medija.
Velika zainteresovanost i trend rasta turista koji dolaze sa ovog tžišta, su odlična najava i kada je 2020 godina u pitanju.
Turistička organizacija opštine Tivat

post image