Procjena potencijala za razvoj turizma posebnih interesa- SUD SIT

21-Januar-2014

Turistička orgnizacija Tivat prisustvovala prezentaciji studije „Procjena potencijala za razvoj turizma posebnih interesa- SUD SIT „

Opština Tivat u saradnji sa Turističkom organizacijom Tivat i JP Komunalno Tivat, implementira projekat „Održivi razvoj turizma posebnih interesa- SUD SIT“ koji se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska- Crna Gora i finansiran je od strane Evropske unije.

U okviru projekta izradjena je studija „Procjena potencijala za razvoj turizma posebnih interesa (SIT) u pograničnom području“ kojom su obuhvaćeni postojeći oblici turizma posebnih interesa u Konavlima i Tivtu, sa posebnim akcentom na preporukama za unapredjenje.
Turistička organizacija Tivta je danas 22.01.2014.godine prisustvovala prezentaciji studije koju je održala ekspertkinja dr. sc. Romana Lekić, autorka studije.
Prezentacija je održana u multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 10 časova.