PROGRAM PODRŠKE UVOĐENJU EKOLOŠKE SERTIFIKACIJE ZA HOTELE

16-April-2018

Opština Tivat i Turistička organizacija Tivat, u partnerstvu sa projektom „Razvoj niskokarbonskog turizma“, učestvuju u programu podsticaja za dodjelu međunarodnih ekoloških sertifikata za hotele: EU Eko znak i Travelife. Hoteli na ovaj način dobijaju potvrdu poslovanja u skladu sa načelima održivog razvoja.

Svi turistički poslenici zainteresivani za sticanje pomenutih eko sertifikata mogu se prijaviti popunjavanjem za to predviđenog formulara, a rok za prijavu je 23. april. Prva tri prijavljena objekta, ove oznake kvaliteta dobiće besplatno, i to zahvaljujući udruženim sredstvima partnera u programu. Formular je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat.

Korist od sticanja eko sertifikata je višestruka: Hoteli koji posjeduju ekološki sertifikat prepoznati su kao privredni subjekti koji vode najveću brigu o životnoj sredini. Oznaka je potvrda da hotel u praksi sprovodi ekološki koncept rada, štedi energiju i vodu, brine se o očuvanju prirodnog okruženja, radi na promociji održivog saobraćaja i na redukciji stvaranja otpada. U ovim objektima se intenzivno sarađuje sa gostima i zaposlenima kako bi se razvijala ekološka svijest.

Pored ostvarenih ušteda i stvaranja imidža lidera u poslovanju, sertifikovani hoteli dobijaju prednost u promociji i marketingu, posebno za pozicioniranje na emitivnim tržištima zapadne i sjeverne Evrope, kao i udaljenih destinacija. Turisti koji dolaze iz ovih država očekuju visok kvalitet usluge, pun doživljaj destinacije i spremni su da izdvoje više novca za boravak u sertifikovanom smještaju. Domaći hoteli mogu lakše uspostaviti saradnju sa globalnim tur operatorima.

VIŠE O EKO SERTIFIKATIMA

EU Eko znak je prepoznatljiv evropski ekološki znak, za hotele, male smještajne kapacitete i kampove, kod kojih dominiraju online rezervacije. Sertifikovani objekti moraju zadovoljiti kriterijume koji se tiču primjene koncepta zaštite životne sredine, uštede energije i vode, redukcije nastanka otpada, promocije ponude turizma u prirodi i održivog transporta. Sertifikat se izdaje na period od 5 godina. U Crnoj Gori EU Eko znak posjeduju 5 hotela i 4 apartmana.

Travelife sertifikat se dodjeljuje turističkim jedinicama koje primjenjuju visoke standarde održivosti u poslovanju. Kriterijumi se odnose na performanse zaštite životne sredine, prava zaposlenih, ljudskih prava, kao i na saradnju sa lokalnom zajednicom. Posjedovanje međunarodnog sertifikata kao što je Travelife je jedan od uslova poslovanja sa globalnim tur operatorima. Sertifikat se obnavlja nakon 2 godine. Ova serifikat u Crnoj Gori posjeduje jedan hotel.

Projekat ”Razvoj niskokarbonskog turizma” realizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizicijom Crne Gore. Više infromacija o procesu sertifikacije dostupno je na www.lowcarbonmne.me , odnosno putem email-a: viktor.subotic©undp.org.

Prijavni formular-ekosertifikacija Tivat – dalje

post image