Sa medijima afirmisati rodnu ravnopravnost

24-Januar-2019

Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2018-2022 Skupština opštine Tivat je usvojila krajem prošle godine. Drugi po redu, plan je urađen u skladu sa međunarodnim i nacionalnim dokumentima i zakonima koji tretiraju problematiku rodne ravnopravnosti. Sadrži strateške i razvojne ciljeve i mjere čija je realizacija moguća u periodu do 2022 godine. Implementaciju prati Savjet za rodnu ravnopravnost koji je u obavezi da svu dokumentaciju koja ide na skupštinu pregledaj kako bi bila u skladu sa zakonskom regulativom. Jedna od novina u Planu RR jeste saradnja sa medijima a to pojašnjava sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović:

Cilj nam je da i kroz medije afirmišemo priču o rodnoj ravnopravnosti. Opština Tivat je među prvima donijela odluku o ravnopravnosti polova i moram reći da smo i prije svih ovih normativnih akata prepoznati upravo po tome što se trudimo da žene u lokalnom parlamentu kao lokalni funkcioneri, zatim žene koje učestvuju u društvenom i političkom životu budu procentualno zastupljene. Na poslednjoj konferenciji koju smo imali u Podgorici, istaknut kao primjer dobre prakse, naš lokalni parlament po broju žena u odnosu na sve ostale lokalne parlamente u Crnoj Gori, je na visokom nivou”.

Opština Tivat je među prvima u Crnoj Gori imenovala koordinatora, formirala ne samo bazu podataka nego i usvojila odluku o institucionalnim mehanizmima kada je rodna ravnopravnost u pitanju. Osim participacije žena na svim nivoima planom su predviđene i nove aktivnosti za sve generacije žena, od djevojčica do penzionerki. Poseban segment je borba protiv nasilja a akcenat je na prijavljivanju nasilnika.

Tivat je ipak mali grad. Dosta toga se zna i te barijere i te predrasude koje postoje moramo rješavati. Moram reći da su škole pravo mjesto gdje možemo od malena učiti djecu, ne samo kada je u pitanju vršnjačko nasilje, šta je dobro a šta nije. Vjerujte da dosta mladih i djece dođu, pričaju i povjere se i prijave nasilje upravo u školi”.

Za ovu godinu se, u saradnji sa Turističkom organizacijom, planira pokretanje kampanje koja se tiče sada već čuvene “Neželjene”. Za nadati se da će bar malo, kod svih nas a posebno bračnih partnera, biti probuđena svijest o tome šta su željena a šta neželjena djeca. Logika govori da je to važno i za rodnu ravnopravnost i za nasilje koje se vrši nad nerođenom djecom.

post image