SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE TIVAT

6-Juli-2018

Juče, 05.07.2018.godine, u prostorijama Turističke organizacije Tivat održana je XVII po redu u ovom sastavu, a II u ovoj godini redovna sjednica Izvršnog odbora Turističke organizacije Tivat.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Izvršnog odbora TO Tivat u prisustvu još pet članova.
Na sjednici je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem za 2017.godinu, upućen od strane Nadzornog odbora,sa predlogom IO daljeg upućivanja Skupštini TOT-a na usvajanje.
Direktorica TO Tivat upoznala je članove Izvršnog odbora sa problematikom prostora u vezi sa naplatom boravišne takse za plovne objekte.
Naime, Turistička organizacija Tivat morala je napustiti prostorije Lučke Kapetanije koje je koristila prethodnih 18 mjeseci,te se trenutno naplata iste vrši u prostorijama TOT-a u centru grada-Ulica Palih boraca br.19. Ova lokacija je privremeno rješenje dok se ne nadje nova prostorija adekvatna u te svrhe koja će omogućiti nesmetani rad i uspješno sprovodjenje usvojenog plana rada TO Tivat za ovu godinu.

post image