Tivat dobio aparat za mjerenje polena u vazduhu

2-Mart-2016

Okrugli sto na temu “Uticaj alergenog polena suspendovanog u vazduhu na zdravlje ljudi” održan je danas u Opštini Tivat. Pred početak okruglog stola, predsjednik Opštine Tivat Ivan Novosel, u prisustvu direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervina Spahića, u rad je pustio mjerni instrument, koji je instaliran na zgradi Opštine, kao dio državne mreže za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu.
Predsjednik Novosel je zahvalio organizatorima na prepoznavanju opštine Tivat kao dobrog i pouzdanog partnera. Naglašavajući da je Tivat dio još jednog uspješnog projekta, Novosele je lokalna samopurava, kao i do sada, i ovaj put pokazala senzibilitet u dijelu pružanja podrške zdrvlju svojih građana. On vjeruje da će podaci, koji će se dobijati u cilju monitoringa, doprinijeti uspješnijoj prevenciji i suzbijanju alergetskih reakcija.”Današnji tempo života prijeti da nas ozbiljno udalji od brige za sopstveno zdravlje. Nerijetko zaboravimo na sebe, kao i da se zdrav i dug život postiže odgovornim odnosom prema sebi i drugima i ono što je najvažnije blagovremenim njegovanjem sopstvenog zdravlja kroz preventivno djelovanje, a u cilju izbjegavanja posljedica koje sa sobom nosi naša svakodnevica”, istakao je Novosel.
Govoreći ispred agencije za zaštitu životne sredine, direktor Ervin Spahić je istakao razumijevanje opštine Tivat na čijem objektu je postavljen mjerni aparat za polen. Agencija je obezbjedila sredstva i nabavila pet stanica koje će biti locirane, pored Tivta, i u Podgorici, Bar, Nikšić i Mojkovac. Obezbjeđena je i rezervna oprema što je veoma značajno za ovaj posao, a obučeni su i zaposleni u Agenciji za mjerenja polena, koji je još jedna zagađivač vazduha. “Na teritoriji opštine Tivat će te, zahvaljujući tome, dobiće se podaci i na taj način će se moći vidjeti kolika je koncentracija polena koja se nalazi u vazduhu što će biti od velikog značaja, prije svega za ljekare u Tivtu, građane i goste grada, koji će na osnovu toga moći da planiraju u kom će periodu moći da ljetuju u Tivtu”, objasnio je Spahić.
U okviru projekta “Montengro s first update biennial”, koji je finansiran od strane Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP kancelarija u Crnoj Gori, Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi aktivnosti sa ciljem uspostavljanja nacionalnog indikatora “Sezonska koncentracija polena suspendovanog u vazduhu”, kazala je ispred agencije Gordana Đurović objašnjavajući sa stručne starne o kakvom se aparatu radi. Prema njenim riječima podaci će se skupljati sedam dana, nakon čega će se analize raditi u Agenciji tako da će se konačni rezultati o prisustvu polena objavljivati na sajtu Agencije na svakih deset dana. “Mjerenja obuhvataju tri sezone cvjetanja drveća, trave i korova. Tako da se period sa koncentracijom polena u vazduhu računa od polovine februara pa do početka novembra”, navela je Đurović istakavši da jedno mjerno mjesto reprezentuje teritpriju od 30-50 kilometara u prečniku, u zavinsoti od orografije terena.
Zanimljivo predavnje održala je pedijatar alergolog Saida Zejnilović govoreči na temu “Polenska alergija i komplikacije” .
Okruglom stolu prisustvovali su i učenici OŠ “Drago Milović” u kojoj će biti podijeljen i propagandni materijal o polenu, jednom od najznačajnijih alergena u vazduhu jer je, kako se čulo na skupu, svaki četvrti stanovnik na planeti ugrožen polenom biljaka.

Turistička organizacija Tivat prisustvala je današnjoj prezentaciji mjernog instrumenta i predavanju održanom u multimedijalnoj sali.

post image