Turistička organizacija Tivat ugostila novinarku Sabinu Mattern

20-April-2018

Turistička organizacija Tivat se na inicijativu Nacionalne turističke organizacije Cg, a u cilju što kvalitetnijih promotivnih aktivnosti Tivta na području Njemačke uključila u medijsku posjetu novinarke Sabine Mattern.

Novinaraka će o Tivtu i Crnoj  Gori uopšteno, pisati za medije koji pretežno obuhvataju širi region Berlina i Hamburga, Saarbrücken, Potsdam, Köln (Berliener  Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Sararbrücker Zeitung, Potsdamlife, Fernweh.de)

G-đa Sabina Mattern je sa već konkretnim zahtjevom tražila da se u programu posjete uključi Bokokotorski zaliv, a jedan od zahtjeva je bio i upoznavanje sa našom kulturom baštinom, običajima i tradicionalnom kuhinjom.
Što se tiče posjete Tivta, novinarka je izrazila želju da posjeti ptičiji rezervat Solila, te je Turistička organizacija Tivat izašla u susret i zajedno sa predstavnicima JPMD organizovala posjetu Solilima dana 19.04. 2018.godine u poslijepodnevnim časovima..

Ispred Turističke organizacije Tivat novinarki je uručen i prigodan poklon u vidu reklamnog i propagandnog materijala o našem gradu, a posjeti je pored predstavnika TO Tivat i JPMD prisustvovao i dr Andrej Šovinc direktor KP ,,Sečoveljske Soline“ u Sloveniji.

 

post image