Turističke novosti u Tivtu

12-Juli-2016

Od 1. januara do 12.jula ove godine u Tivtu je  na 5 punktova Turističke organizacije prijavljeno 16 739 ljudi . Za navedeni period prihodovano je 100.486,80 od čega je 80% prihod TO Tivat, dok 20% je prihod NTO.

TO Tivat je ove godine nabavila 8 čitača biometrijskih podataka koji su instalirani na punktovima u Radovićima, Krašićima, na autobuskoj stanici, u Donjoj Lastvi, kao i u centru grada.

Nabavkom čitača ubrzan je proces prijave i manje su gužve na punktovima.

TO Tivat svake godine ulaže u opremu pa je ove godine i anketa turista modernizovana kupovinom novih tableta za rad na terenu.

Od ukupnih 16.739  prijava boravka gostiju 11.019  prijavljeno je u birou u centru grada.

Boravišna taksa po danu od 01.01.2016.godine  iznosi 0.90 centi.   Boravišnu taksu umanjenu  za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti (0,45)  dok Boravišnu taksu ne plaćaju djeca do 12 godina starosti.

Povodom Dana državnosti, TO Tivat je gostu koji je jutros prvi ušao u naše prostorije poklonila prigodan poklon sa reklamnim materijalom. G-đa Marina Vukomanović iz Kragujevca bila je prijatno iznenadjjena.

 

Stručna služba obavještava poštovane stanodavce i turiste da će radno vrijeme u dane praznika biti :

13.07. Dan državnosti – ne radimo

14.07. dežurstvo od 08:00-12:00h u svim turističko-informativnim biroima.

 

post image