Uredba o viznom režimu

17-Juni-2016

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Generalni direktorat za konzularne poslove obavijestio je Nacionalnu turističku organizaciju i sve LTO da je 03.06.2016. god stupila na snagu Uredba o viznom režimu ( Službeni list CG br.35 ) koja u svom članu 11. navodi da državljani Ruske Federacije mogu, od dana stupanja na snagu ove Uredbe do 31.10.2016.g., ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.
Nakon 31.10.2016., ukoliko ne dodje do nove izmjene Uredbe o viznom režimu CG, će se primjenjivati član 3. ove Uredbe koji kaže da državljani Ruske Federacije mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom putnom ispravom bez vize.
Turistička organizacija opštine Tivat podsjeća državljane Ruske Federacije i sve druge cijenjene goste našeg grada da prijavu i zakonsku obavezu plaćanja boravišne takse mogu izvršiti u biroima TO Tivat : Radovići, Krašići, Autobuska stanica, Centar i Donja Lastva.

post image