OTKRIJTE TIVAT

19-Septembar-2013

Tivat u gradsko naselje izrasta krajem 19. vijeka, izgradnjom Pomorskog arsenala 1889. Malo više od pola vijeka kasnije, “osvajaju” ga – turisti. 1954. god. osnovano je prvo turisticko društvo u Tivtu – “Tours” a izgradnjom hotela “Mimoza” 1958. god. stvorena je početna osnova za razvoj turizma na području tivatske opštine.

U pogledu smještajnih kapacitata, Tivat raspolaže sa oko 1800 kreveta u hotelskom smještaju (šest velikih i četiri manja hotela), sa nekiliko hiljada kreveta u privatnom smještaju (sobe i apartmani), nekoliko odmarališta zatvorenog tipa i tri auto kampa.

Tivat kao turističko mjesto želi da ima prepoznatljiv imidž i to kroz razvoj više turističkih profila: nautički turizam, sportsko-rekreativni, kongresni, kulturni i drugi. U skladu sa Master planom razvoja crnogorskog turizma do 2020.godine cilj je povećanje smještajnih kapaciteta ,ali onih na veoma kvalitetnom nivou turističke ponude. Kapaciteti u privatnom smještaju i po obimu i po kvalitetu postaju ozbiljna alternativa hotelima,a korisnici ovog nivoa smještaja sve više postaju inostrani turisti.