NTO CG i TO Tivat učestvovali na online sastanku „Green Destinations Global Leaders”

27-Oktobar-2021

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore i Turistička organizacija opštine Tivat učestvovovali su na sastanku Globalne mreže lidera (Global Leaders Network) i govorili na panel diskusiji na temu „Razvoj mape puta ka održivom turističkom liderstvu“. Na panelu su govorile Matea Matan, menadžerka NTO CG, Danica Banjević, direktorica TO Tivat, Victor Goitia Serra Turistička organizacija Kosta Brava Djirona (Španija) i Cristina Arbeláez Restrepo Ministarstvo trgovine, industrije i turizma Kolumbijem, a predstavljena je i strategija razvoja turizma Perua. 

Matan je upoznala prisutne sa aktivnostima na putu održivosti koje su sprovedene u Crnoj Gori u poslednjih petnaest godina fokusirajući se na projekat pješačenja i biciklizma, razvoj ruralnog turizma i ponude, projekte sprovedene od strane donatora, izazove sa kojima se suočava destinacija i buduće aktivnosti koje su usmjerene ka izradi Strategije razvoja turizma do 2025.g., edukaciji zaposlenih u turizmu i daljem održivom razvoju destinacije. 

Banjević je prezentirala aktivnosti koje sprovedi Tivat, kao trenutno prva destinacija koja je započela proces sitematskog rada na kriterijumima i indikatorima standarda Green Destinations. Istakla je da se očekuje da u prvom ili drugom kvartala sljedeće godine bude urađena revizija procesa. Aktivnosti će u narednom periodu biti usmjerene ka boljem uključivanju lokalne zajednice u razvoj turističke ponude i edukaciji zaposlenih u turizmu.

Činjenica je da je turistički sektor najviše pogođen COVID-19 krizom, međutim ista je neposredno istakla i činjenicu da održivost nije problem koji treba riješiti već budućnost koju treba da stvaramo zajedno. Sa tim u vezi na sastancima globalne mreže lidera razgovara se o različitim koracima za strukturno i strateško planiranje daljeg razvoja turizma na globalnom nivou. 

Green Destinations globalni lideri su posvećeni tome da budu u prvom planu inovacija u razvoju turizma, u upravljanju turističkim destinacijama, te u poboljšanju kvaliteta i održivosti turističke ponude. Inicijativa „Green Destinations Global Leaders” ima za cilj da okupi lidere koji se bave planiranjem daljeg turističkog razivoja i upravljanju destinacijom, da zajednički promovišu održivost, naročito da: rade na izgradnji državnog/regionalnog programa i mape puta za održivi turizam; uče od drugih globalnih lidera u održivom turizmu; stiču priznanja za postignuća u domenu održivosti putem nezavisne sertifikacije; kao i sticanje globalne prepoznatljivost za održive destinacije, preduzeća, proizvode i usluge na tržištu putovanja i turizma.

 

post image