Održana Skupština Turističke organizacije Tivat

3-Juni-2021

Skupština Turističke organizacije Tivat održana je juče /srijeda, 2. jun/, a njome je predsjedavao predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović. U radu redovne desete Skupštine TO učestvovalo je 9 (od ukupno 15) članova, a pred njima su se našle četiri tačke dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice održane 9.12.2020. godine, usvajanje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu, upoznavanje sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu i tačka razno.

Verifikovani su mandati novim članovima, predstavnicima Opštine Tivat: Aleksandru Dakoviću, Jovani Kovačević, Antu Perčinu, Ivu Mariću, Željku Jovetiću, Mladenu Ribici I Mihaeli Ivović, odabranim odlukom Skupštine opštine u maju tekuće godine. Verifikovani su mandati članova Skupštine, predstavnika projekata Porto Montenegro i Luštica Bay, a to su Slavica Milić i Maša Radulović.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Direktorica TO Tivat Danica Banjević predstavila je detalje Izvještaja o radu koji ukazuju na 2020. kao veoma lošu godinu za turizam u Crnoj Gori i u Tivtu. Po zvaničnim podacima u Tivtu je u 2020. ostvareno 37.516 dolazaka, što je pad od 77% u odnosu na 2019. Pad je zabilježen i kada su u pitanja namjenski prihodi (boravišna i turistička taksa, članski doprinos) i on iznosi 57,4% u odnosu na 2019.


U okviru promotivnih aktivnosti prošle godine realizovana je digitalna kampanja “Vaš odmor je u Tivtu”, a organizovan je i značajan broj studijskih posjeta medija sa važnih emitivnih tržišta. U toku je sertifikacija Tivta kao “Zelene destinacije”, a Tivat je u 2020. proglašen za jednu od top 100 održivih destinacija u svijetu.

Predsjednik opštine Željko Komnenović je članove Skupštine upoznao sa aktivnostima lokalne uprave koje za cilj imaju promociju Tivta u regionu. On je najavio da će se raditi na stvaranju dobrog prvog utiska, prilikom dolaska turista u Tivat, sa posebnim akcentom na Aerodrom Tivat i uvođenje reda u uslugu taksi prevoza na ovoj lokaciji. Kao značajne istakao je usvojene zdravstvene protokole, koji bi trebalo da doprinesu osjećaju sigurnosti kod turista koji borave u Tivtu i Crnoj Gori. Komnenović je najavio da će lokalna uprava preduzeti sve aktivnosti kako bi se turistička sezona odvijala neometano.

Članovi Skupštine TO Tivat uputili su sugestije o važnosti rješavanja pitanja sidrenja jahti u zalivu, ali i marketinškim aktivnostima koje bi poboljšale dostupnost informacija o usvojenim covid protokolima. Zaključeno je kako je nužno pristupiti izmjeni Statuta TO Tivat i uskladiti ga sa Zakonom o turističkim organizacijama.

post image