Vodič kroz sigurnosno zdravstvene protokole za COVID-19

14-Maj-2021

Sigurnosno-zdravstveni protokoli obuhvataju set mjera i aktivnosti kojim se smanjuju rizici obolijevanja ljudi od koronavirusa, a bazirani su na principima kontrole i prevencije transmisije bolesti. U cilju stvaranja bezbjednog zdravstvenog ambijenta,

Vlada Crne Gore implementira nacionalnu strategiju u okviru koje sigurnosno-zdravstveni protokoli predstavljaju njenu komunikacionu okosnicu.

Potpuna informisanost lokalnog stanovništva, turističke privrede i gostiju, preduslov su očuvanju zdravlja svih, a zatim i realizaciji uspješne turističke sezone.

Materijal koji slijedi pripremljen je od strane Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u
saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.

Priručnik možete preuzeti sa ovog linka

Priručnik za siguran boravak CG

post image