Ljetnjikovac Buća

20-Januar-2014

Nalazi se u centru Tivta. Ovaj kompleks predstavlja skladnu renesansnu cjelinu sa ponekim detaljom kasne gotike. Sastoji se iz pet objekata: kuće za stanovanje, ekonomske kuće, crkvice – kapele posvećenu Sv. Mihovilu, zatim tremom – ulaznim kapitom sa višenamjenskom primjenom.

Danas revitalizovani spomenik ima ovovremenu namjenu: stambena zgrada pretvorena je u galerijski prostor, a vrt u ljetnu pozornicu. U njemu se organizuju izložbe, književne večeri, koncerti i dr., a sve u sklopu Centra za kulturu Tivat koji još u svom sastavu raspolaže sa kino salom tj. salom za izvođenje pozorišnih predstava.

 


&amp;lt;div class=”pp-error-msg”&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Error&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Javascript not activated&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;lt;p&amp;gt;

 

post image