Književno veče Ane M. Zečević u petak u Bući

14-Januar-2020

U JU Muzej i Galerija Tivat u petak, 17. januara biće predstavljena knjiga Ane M. Zečević iz Beograda “Sve postaje riječ, u riječi da živi” – Prilozi o kulturnoj istoriji Paštrovića i Budve . Time će biti otvorena kulturna sezona u Ljetnikovcu Buća u 2020. godini.

U promociji učestvuju: profesorka klavira Marina Dulović, sekretarka Sekretarijata za kulturu Opštine Kotor; arheolog i menadžer u kulturi Dušan Medin, urednik knjige i projekt menadžer Društva za kulturni razvoj ,,Bauo“ (izdavač knjige, uz udruženje ,,Drobni pijesak“ iz Beograda) i autorka. Moderator večeri je Marijana Mišić Škanata.

Doktor nauka teatrologije Ana Zečević diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gdje je i magistrirala sa tezom „Veza dramaturške uloge i muzičkog oblika horova u operama Petra Konjovića.“ Doktorsku tezu “Dramsko i muzičko u delu Laze Kostića” odbranila je na Univerzitetu umjetnosti u Banja Luci 2018. godine. Štampano joj je ukupno sedam knjiga. Pored izdanja, koje će biti predstavljeno, објавила је monografiju „Dramsko i umjetničko u djelu Laze Kostića“ (Novi Sad 2018), Sklad reči i tona (Vršac, 2016), Prožimanja umetnosti (Novi Sad – Podgorica, 2003). Priredila je naslove: Poezija i muzika. Milenkove pesme kao inspiracija muzičkim stvaraocima (Novi Sad – Beočin, 1998), Аl’ što pevah neće propanuti. Мuzička transpozicija poezije Branka Radičevića (Sremski Karlovci, 1999), zatim Мihovil Logar: Paštrovski vitez – мuzička igra u tri čina (Reževići – Podgorica, 2000) i autor je desetine priloga u naučnoj i stručnoj periodici.

Promocija knjige “Sve postaje riječ, u riječi da živi” je zakazana za petak u 18 sati.

post image