Povećanje naplate takse za plovne objekte

26-Juni-2017

Nautički turizam je u posljednjih deset godina doživio ekspanziju, a Tivat se smatra za najfrekventniju crnogorsku destinaciju nautičkog turizma.
U predstojećoj nautičkoj sezoni 2017. godine, opština Tivat po osnovu Zakona o boravišnoj taksi za plovne objekte nautičkog turizma otpočela je sa naplatom iste. Naplatu pomenute takse vrši predstavnik Turističke Organizacije Tivat.
Svaki inostrani plovni objekat (brod ili jahta sa ugrađenim ležajevima koji se koriste za odmor, sport, rekreaciju, razonodu, krstarenja…) koji boravi u teritorijalnim vodama Crne Gore u obavezi je da plati boravišnu taksu. Visina boravišne takse za plovne objekte zavisi od vremenskog perioda njihovog boravka u Crnoj Gori i od dužine plovila.
Turistička organizacija Tivat sa naplatom boravišne takse na plovnim objektima otpočela je krajem 2016.godine. Naplata takse se povećala i na osnovu podataka koji su zabilježeni za vikend 23, 24 i 25.06.2017.godine možemo reći da je sezona za Turističku organizaciju Tivat počela i u tom dijelu naplate.
Za tri dana u Tivat je uplovilo 53 jahte, a predstavnici Turističke organizacije Tivat su naplatili 2.525 eura boravišne takse, što je do sada rekordna naplata. Zadovoljni smo zabilježenim povećanjem i vjerujemo da će ova naplata kako sezona dobija na značaju bilježiti samo ekspanzivan rast.

post image