Zaposleni u TOT

30-Oktobar-2020

 

Danica Banjević
direktorica Stručne službe


Magdalena Tujković
menadžerka za organizovanje sajamskih nastupa i propaganda
Damir Pjetrović
saradnik za analizu tržišta prihoda i statistiku


Sandra Kilibarda
menadžerka za informativnu djelatnost, promotivne aktivnosti i inokorespodenciju
Tamara Krstović
menadžerka za PR i marketing aktivnosti


Milorad Karadžić
saradnik analitičar za regionalnu saradnju
Stasija Kaluđerović
saradnica za opšte poslove i informativnu djelatnost


Nikola Pešalj
saradnik za opšte poslove i informativnu djelatnost
Dejana Stjepčević
saradnica koordinatorka u poslovima TIB-a


Silvana Brguljan
menadžerka za administrativna pitanja i finansije
Mihael Đuričić
saradnik za internet i promociju i komunikaciju na društvenim mrežama, fotograf
Ivan Matijević
referent u TIB-u
Antonio Maslovar
referent u TIB-u