Pošumljavanje uz svjetski dan turizma

10-Oktobar-2018

 

Turistička Organizacija Tivat u saradnji sa Komunalnim preduzećem D.O.O Tivat je danas realizovala aktivnost povodom obilježavanja svjetskog dana turizma, u vidu pošumljavanja požarom zahvaćenih područja Opštine Tivat iz 2017.godine.

Posađeno je ukupno 6 sadnica, kao što su stabla maslina, ali i ostalog sitnog rastinja i bilja na području ornitološkog rezervata Solila i poluostrva Luštica.

Prilikom posjete predstavnika zaposlenih TO Tivat i Komunalnog preduzeća, obišle  su se i lokacije sa prošlogodišnjim zasadima, te je iskazano opšte zadovoljstvo njihovim napretkom.

Na ovaj način se pružila  simbolična ali korisna donacija, sa ciljem podizanja svijesti  o značaju i vrijednosti šumskog pokrivača i životne sredine.

Turistička Organizacija Tivat

post image