Tourism Organisation of Tivat

Otvaranje turističko-informativnih biroa

SHARE
,
Otvaranje turističko-informativnih biroa

 

Dana 01.06.2017.godine Turistička organizacija Tivat će otvoriti Turističko- informativne biroe u Radovićima, Krašićima i Donjoj Lastvi. Turističko-informativni biro na Autobuskoj stanici počeo je sa radom 18.05.2017.godine. Radno vrijeme biroa u centru grada prelazi na ljetnji režim rada od 07:00 – 20:00 h svim danima u sedmici, dok će ostali biroi za sada raditi od 08:00-15:00 h.