Climbing

29-Januar-2014

Mažina – U blizini Mažine, odnosno u Đuđevom brdu nalazi se još jedan zog za tradicionalni sport buće, gjde se takođe tokom ljeta mogu u takmičenje odnosno olimpijadu uključiti i turisti. Ali to nije sve sa čim se turisti u Mažini mogu sresti. Priroda je sačuvala jednu stijenu visine 16 metara na kojoj je u saradnji sa marinom Porto Montenegro Grupa građana oformila sportsko penjaje- climbing koje se ujedno smatra za najbezbjedniji oblik ovog sporta. Ovaj sport teži da postane olimpijski sport, a u Mažini na stijeni koja je visine 16 metara postoji 11 smjerova ili takozvanih sidrišta sa osiguranjem. Sportsko penjanje je otvorenog tipa tako das svi znatiželjni i zainteresovani gosti za ovakav vid aktivnosti mogu doći i uživati u onome što je priroda stvorila, a čovjek došao na ideju da zadovolji potrebe aktivnog turizma.