Tradicionalni proizvodi

31-Mart-2022

Proizvođači suvenira, tradicionalne hrane i pića, okupljaju se na mini sajmovima u cilju promocije Tivta, Boke i Crne Gore. Turisti će imati prilike da degustiraju autentične domaće proizvode.

Jun – Septembar – Trg Magnolija

post image