Tivat kao održiva turistička destinacija

9-Juni-2021

Turistička organizacija opštine Tivat intenzivno sprovodi aktivnosti koje su usmjerene na održivi turizam i zaštitu životne sredine. Održivi razvoj destinacije jedan je od ključnih ciljeva definisanih strategijama i isti će, naročito nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, biti veoma važan za sve turističke destinacije, za kvalitet života u istima, kako za mještane, tako i za turiste.

U vezi sa gore navedenim TO Tivat je pokrenula inicijativu animiranja lokalnih ugostitelja da podrže aktivnosti turističke organizacije i uputila im sljedeće preporuke:

Da u svojim ugostiteljskim objektima obustave ili smanje upotrebu jednokratne plastike, budući da ona predstavlja jedan od glavnih ekoloških problema. Osim što predstavlja problem za životnu sredinu, plastici treba više stotina godina da bi se razgradila i tako na kraju ishrane završil u životinjskom ili ljudskom organizmu u vidu mikroplastike. Sa tim u vezi preporuke našim ugostiteljima su da: umjesto plastičnih ponude gostima obične kašičice; da, ukoliko gosti traže slamke one budu biorazgradive, a ukoliko to nije moguće da uopšte ne nude slamčice, osim ako gost to zahtijeva; da se dostava hrane pakuje u aluminijumskim ambalažama te da ponude nagradu ili nižu cijenu pića ukoliko gost donese svoju čašu za „kafu za ponijeti”.
Da u svojim objektima nude lokalne proizvode, uključujući i proizvođače flaširane vode, budući da je jedan od koraka ka održivosti upravo kupovina/upotreba lokalnih proizvoda. Na ovaj način se ujedno i pruža podrška crnogorskim kompanijama i njenoj ekonomiji, a gosti žele da probaju lokalne, autentične proizvode prilikom posjete nekoj destinaciji.

Ove aktivnosti mogu pomoći boljem marketingu ka ciljnim grupama i poboljšati imidž destinacije.

TO Tivat će, u skladu sa procesom pristupa Green Destinations, nastaviti sa aktivnostima ka daljem održivom razvoju destinacije, kako bi se zajedničkim snagama sa ostalim privrednim i turističkim subjektima, postigao krajnji cilj, a to je njegovanje pravih vrijednosti i održivih rješenja kada je poslovna politika u pitanju.

post image