Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 26.01.2018

26-Januar-2018
DOMACI STRANI UKUPNO Index 18/17
H7TELI  9  75  84
KAMPOVI 0 0
PRIV.SMJEŠTAJ  474  474
ODMARALIŠTA
UKUPNO:  9  549  558 130
post image