Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 28.06.2019

28-Juni-2019
DOMAĆI STRANI UKUPNO Index 19/18
HOTELI 52 916 966
KAMPOVI 17 17
PRIV.SMJEŠTAJ 10 4651 4661
ODMARALIŠTA 58 58
UKUPNO: 62 5640 5702 126