Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 28.07.2017.

28-Juli-2017
DOMACI STRANI UKUPNO Index 15/14
HOTELI 71 799 870
KAMPOVI 87 87
PRIV.SMJEŠTAJ 21 5563 5584
ODMARALIŠTA 136 136
UKUPNO: 92 6585 6677 96
post image