Brojno stanje gostiju u registrovanim objektima na dan 30.06.2017.

30-Juni-2017
DOMACI STRANI UKUPNO Index 15/14
HOTELI 71 590 661
KAMPOVI  33 33
PRIV.SMJEŠTAJ 3276 3276
ODMARALIŠTA
UKUPNO: 71 3960 4031  114
post image