ČETIRI TIVATSKA HOTELA U PROGRAMU EKOSERTIFIKACIJE

11-Maj-2018

Predstavljen program podsticaja za dodjelu međunarodnih eko sertifikata i potpisani memorandumi o saradnji hotelijera, Turističke organizacije Tivat i UNDP-a

Memorandumi o saradnji u oblasti ekosertifikacije između turističke organizacije Tivat, Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i tivatskih hotela “Helada”, “Magnolija”, “Palma” i “Astoria”, potpisani su danas u Opštini Tivat u prisustvu predsjednice opštine Tivat Snežane Matijević, stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori Fione Mekluni i direktorice Turističke organizacije Tivat Gabrijele Glavočić. Ova saradnja je rezultat partnerstva Opštine Tivat i Turističke organizacije Tivat sa UNDP-em na projektu “Razvoj niskokarbonskog turizma”, i predstavlja podsticaj za dodjelu međunarodnih ekoloških sertifikata za hotele: EU Eko znak i Travelife. Do kraja 2018. godine, pomenuti hoteli uskladiće poslovanje sa principima “zelenog” poslovanja i bez troškova dobiti eko sertifikate.

“Sve više putnika i turista zahtjeva hotele koji posluju na principima održivosti”, kazala je predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Fiona Mekluni, dodajući: “Crna Gora je posvećena razvoju i promociji zelenog koncepta u turizmu. Sa svojim prirodnim ljepotama, postaje prepoznatljiva na globalnoj mapi održivih destinacija koje posjećuju turisti koji vode računa o očuvanju životne sredine.” Ona je najavila da će do kraja 2018. u Crnoj Gori biti 25 sertifikovanih hotela, koji raspolažu sa 3,500 kreveta.

Predsjednica Opštine Tivat naglasila je kako ovaj program dodjele Ekosertifikata, šalje dvije važne poruke, jednu koja govori o značaju primjene ekoloških praksi u svim oblastima života i drugu koja govori o značaju partnerskih odnosa lokalne uprave i hotelijera. “Cilj Opštine Tivat je da pomogne tivatskim hotelijerima da unaprede svoje standarde poslovanja u skladu sa direktivama EU i principima održivog razvoja.”

“Od velike važnosti je jak partnerski odnos turističke industrije u Tivtu i lokalne uprave. Lokalna uprava razvoj Tivta vidi kroz razvoj kvalitetne turističke ponude,“ kazala je Matijević i podsjetila na uspješnu saradnju Opštine Tivat sa UNDP-em kroz niz sprovedenih projekata. Kroz ovaj konkretan projekat, sertifikate će dobiti 4 hotela sa blizu 450 kreveta.

Direktorica Turističke organizacije Tivat Gabrijela Glavočić napomenula je da posjedovanje ekosertifikata donosi marketinške benefite i prepoznatljivost, te dodala: “Posjedovanjem eko sertifikata, ovim hotelima omogućen je ulazak u “porodicu“ sa 500 miliona eko prepoznatih stanovnika – individualnih turista, koji dolaze sa brojnih i udaljenih emitivnih tržišta zapadne i sjeverne Evrope i cijene napore koje izdavaoci smještaja čine u tom smjeru.” Ona je kazala da se ovim projektom podstiče domaća proizvodnja, te da se gostima prenosi dobra poruka i promoviše destinacija na više nivoa.

Odabrani hoteli će imati prednosti u dobijanju pečata kvaliteta svog poslovanja, kroz finansijsku podršku u dijelu oslobađanja od plaćanja revizorskog pregleda, registracije i članarine, što će biti obezbjeđeno iz fondova partnera. Takođe, menadžementu i zaposlenima biće obezbjeđena tehnička podrška u cilju ispunjavanja kriterijuma za dodjelu sertifikata. Finansijsku podršku projektu pružili su Turistička organizacija Tivat, organi Opštine Tivat, Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo i Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

post image