Nacrt nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR)

4-Mart-2016

Dana 04.03.2016. Turistička Organizacija Tivta prisutvovala je prezentaciji Nacrtu nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR). Ispred TO Tivat prezentaciji su prisustvovali visokoškolci na stručnom osposobljavanju. Prezentacija se održavala u Kotoru, koju su održale prof. Gordana Đurović sa ekonomskog fakulteta Podgorica i Jelena Knežević šef odjeljenja za održivi razvoj.
Važno je istaći da smo u Crnoj Gori smo među prvim državama u regionu jugoistočne Evrope uspostavili strateški i institucionalni okvir za održivi razvoj u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije. Crna Gora je napravila značajan iskorak u izgradnji nacionalne politike održivog razvoja i uspostavljanju pratećeg institucionalnog okvira.
UN ciljevi održivog razvoja (2016-2030)su: okončati siromaštvo za sve, okončati glad, zdravlje i blagostanje, pristup i kvalitet obrazovanja, rodna ravnopravnost, čista voda i kanalizacija, održiva energija, dostojanstveni rad i privredni razvoj, inovacija, industrializacija i infrastruktura, smanjiti nejednakost, održivi gradovi i naselje, akcija za klimatske promjene, održivi ekosistemi, globalno partnerstvo. Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom nacionalne strategije održivog razvoja (NSOR) do 2030. godine. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt NSOR do 2030. godine.

post image