Naplata boravišne takse za nautičke turiste

25-August-2015

Dana 31.07.2015., usvojen je , a 29.08. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi, gdje se po prvi put razrađuje i naplata boravišne takse na plovnim objektima nautičkog turizma.
Pod ovim objektima podrazumijevaju se brod i jahta sa ugrađenim ležajevima koji se koriste za odmor, razonodu, sport i rekreaciju, izletničke ture i krstarenja. Visinu boravišne takse za plovne objekte utvrdiće Vlada Crne Gore, a plaća se paušalno u zavisnosti od vremenskog perioda boravka turista i dužine plovnog objekta u rasponu od 5-150 eura. Boravišna taksa plaća se prilikom preuzimanja vinjete.
Ova izmjena zakona dovela je i do povećanja raspona boravišne takse do 1,00 euro tako da ostavlja svim opštinama mogućnost da odrede visinu boravišne takse prema više kriterijuma.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, NTO i lokalne turističke organizacije se nadaju da će ovim izmjenama zakona ostvariti veće finansijske efekte za lokalnu zajednicu i državu u cjelini.

post image