Nj.E. gđa Gudrun Steinacker, ambasadorka SR Njemačke, u posjeti TO Tivat

20-Maj-2016

Direktorica TO Tivat Bernarda Moškov ugostila je 19.05. na random ručku Nj.E. gđu Gudrun Steinacker, ambasadorku SR Njemačke. Tema razgovora bila je turistički potencijal Tivta i korišćenje resursa za specifične ciljne grupe, čiji bi dolazak produžio sezonu u Tivtu. Ambasadorka je pozdravila projekat da se biciklističke staze produže do lokaliteta Solila što bi objedinilo turiste koji uživaju u biking-u i posmatranju ptica.
Iako je ambasadorka na odlasku iz naše zemlje, naglasila je da će turistička privreda Crne Gore u njoj uvijek imati saradnika koji je spreman da pomogne.
Nj.E. Gđa Steinacker prihvatila je poziv da bude gost TO Tivat na dodjeli nagrade „Turistički cvijet“ ,dana 10.06. u hotelu „Kamelija“.

post image